Vriendenkring

Een mens kan niet zonder vrienden, een vereniging ook niet. 

Om een muziekvereniging in leven te houden zijn er middelen nodig. Instrumenten, een dirigent, leerlingen, enthousiaste leden, een gebouw, een kachel om maar eens wat te noemen. De meeste van deze zaken kosten geld. Via een aantal jaarlijkse acties, (de compostactie en de kerstmarkt) waar onze leden verplicht aan mee doen, proberen we pecunia in te zamelen. Voor een muziekvereniging zijn dat nevenactiviteiten, want het liefst maken we natuurlijk muziek met elkaar. Wekelijks repeteren om zo naar een concert toe te werken en dan aan onze vrienden laten horen wat we kunnen. We vragen onze vrienden om ons te steunen bij wat wij doen. Daartoe hebben we de Vriendenkring opgericht.


Vriendenkringleden maken jaarlijks een bedrag aan ons over, dit bedrag is vrij met een minimum van 10 euro, over te maken op ING rek.nr.: NL85 INGB 0002 2576 20 t.n.v. Harmonie Orkest K S W. U mag ons natuurlijk ook machtigen jaarlijks dit bedrag eenmalig van uw rekening af te schrijven. Ieder jaar krijgt een Vriendenkringlid een brief van ons met daarin het programma van het komende jaar. Zodat ze op tijd in hun agenda de concerten en andere activiteiten vast kunnen leggen.


Wilt u ook lid worden van onze Vriendenkring? U bent altijd welkom! Aanmelden kan via secretariaat@kswmuziek.nl of via ons telefoonnummer 0548 65 43 52.